Скутер

scooter_001 120 ПРЕМИЈА СКУТЕР ПО 1 000 КМ = 120 000 КМ
180 000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ = 180 000 КМ
180 000 ДОБИТАКА И 120 ПРЕМИЈА = 300 000 КМ
Цијена 1 КM