План набавки

22. јануара 2016.

Надзорни одбор Лутрије РС на двадесетосмој сједници одржаној 28.12.2015. године усвојио је План јавних набаавки за 2016. годину.

План набавки

Управа Предузећа је на седамдесеттрећој сједници, одржаној 24.10.2016. године усвојила Допуну Плана јавних набавки за 2016. годину.

Допуна плана јавних набавки.

 

Управа Предузећа је на осамдесетпрвој сједници одржаној 01.12.2016. године усвојила План набавки за 2017. годину