Спорт

3 ПРЕМИЈА ПО 10 000 КМ = 30 000 КМ
10 ПРЕМИЈА ПО 5 000 КМ = 50 000 КМ
15 ПРЕМИЈА ПО 1 000 КМ = 15 000 КМ
30 ПРЕМИЈА ПО 500 КМ = 15 000 КМ
350 ДОБИТАКА ПО 100 КМ = 35 000 КМ
1 200 ДОБИТАКА ПО 50 КМ = 60 000 КМ
2 500 ДОБИТАКА ПО 10 КМ = 25 000 КМ
5 000 ДОБИТАКА ПО 5 КМ = 25 000 КМ
15 000 ДОБИТАКА ПО 2 КМ = 30 000 КМ
15 000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ = 15 000 КМ
300 000 ДОБИТАКА ПО 0,5 КМ = 150 000 КМ
Цијена 0,5 КM