Трећа срећа

1 ПРЕМИЈА ОД 50 000 КМ = 50 000 КМ
2 ПРЕМИЈА ПО 10 000 КМ = 20 000 КМ
3 ПРЕМИЈА ПО 5000 КМ = 15 000 КМ
10 ПРЕМИЈА ПО 1000 КМ = 10 000 КМ
100 ПРЕМИЈА ПО 500 КМ = 50 000 КМ
350 ДОБИТАКА ПО 100 КМ = 35 000 КМ
1 000 ДОБИТАКА ПО 50 КМ = 50 000 КМ
5 000 ДОБИТАКА ПО 10 КМ = 50 000 КМ
10 000 ДОБИТАКА ПО 5 КМ = 50 000 КМ
20 000 ДОБИТАКА ПО 2 КМ = 40 000 КМ
180 000 ДОБИТАКА ПО 1 КМ = 180 000 КМ
Цијена 1 КM