ПЛАН НАБАВКИ 2019. године

4. фебруара 2019.

Управа предузећа је на шеснаестој сједници усвојила План набавки за 2019. годину.

План набавки за 2019.