Архива Бинго on-line

Редовна кола:
Извјештај 10. кола Датум: 28.3.2014.
Уплата: 6.172,00
Фонд добитака: 3.703,20
Бројеви:
| 60 | 16 | 66 | 55 | 58 | 90 | 15 | 19 | 47 | 53 | 84 |
| 70 | 18 | 87 | 80 | 48 | 35 | 10 | 71 | 85 | 34 | 07 |
| 26 | 41 | 14 | 09 | 06 | 23 | 17 | 13 | 52 | 46 | 25 |
| 51 | 50 | 57 | 02 | 44 | 68 | 33 | 28 | 69 | 36 | 77 |
| 54 | 30 | 39 | 24 | 88 | 79 | 74 | 45 | 31 | 62 |
Врста добитка Број добитака Износ добитка
Bingo 37+ добитака 1 2.000,00
Десетерац: 0 0,00
Петерац: 268 3,00

Комплетан извјештај

Напомена: Сви износи су изражени у КМ

Ванредна кола:

Комплетан извјештај