Архива Бинго on-line

Редовна кола:
Извјештај 14. кола Датум: 11.7.2014.
Уплата: 7.018,00
Фонд добитака: 4.210,80
Бројеви:
| 70 | 75 | 03 | 56 | 20 | 46 | 45 | 67 | 18 | 53 | 81 |
| 14 | 09 | 17 | 30 | 52 | 82 | 57 | 16 | 78 | 10 | 01 |
| 89 | 26 | 63 | 05 | 21 | 12 | 23 | 71 | 85 | 35 | 29 |
| 65 | 32 | 44 | 41 | 49 | 77 | 86 | 68 | 37 | 22 |
Врста добитка Број добитака Износ добитка
Bingo 37+ добитака 1 2.000,00
Десетерац: 2 198,84
Петерац: 301 3,96

Комплетан извјештај

Напомена: Сви износи су изражени у КМ

Ванредна кола:

Комплетан извјештај