Архива Бинго on-line

Редовна кола:
Извјештај 17. кола Датум: 27.9.2014.
Уплата: 6.158,00
Фонд добитака: 3.694,80
Бројеви:
| 47 | 15 | 39 | 10 | 26 | 46 | 06 | 57 | 71 | 73 | 49 |
| 14 | 77 | 09 | 37 | 22 | 07 | 74 | 45 | 42 | 54 | 76 |
| 29 | 52 | 41 | 20 | 38 | 64 | 85 | 80 | 12 | 86 | 72 |
| 55 | 44 | 28 | 27 | 25 | 83 | 05 | 30 | 40 | 82 | 18 |
| 78 | 58 | 84 | 70 | 90 | 11 | 87 | 69 | 67 |
Врста добитка Број добитака Износ добитка
BINGO 37+ добитака 4 500,00
Десетерац: 1 349,08
Петерац: 280 3,74

Комплетан извјештај

Напомена: Сви износи су изражени у КМ

Ванредна кола:

Комплетан извјештај