Одлуку о приређивању 22. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

30. маја 2019.

Број: 2377-УП/19

Бања Лука, 24.05.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.2372/1 од 21.05.2019. односно наш број протокола 2362/19 од 23.05.2019. године, Управа Предузећа на двадесетдеветој сједници одржаној дана 24.05.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 22. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 22. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 10.06.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 22. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 04.06.2019. године и траје до 10.06.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Почетак уплате за 23. редовно коло почиње дана 11.06.2019. године и траје до 17.06.2019. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 22. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак  – новчани добитак у бруто износу 1.000.000,00 динара, односно 16.579,14 KM прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 24.05.2019. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 22. ванредном колу.

Уколико у 22. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 21. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 22. ванредно коло у 2019. години, а затим у 23. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитака – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.579,14 KM, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 23. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 17.06.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                   Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 20. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

16. маја 2019.

Број: 2209-УП/19

Бања Лука, 15.05.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 2185/1 од 09.05.2019. односно наш број протокола 2160/19 од 13.05.2019. године, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 15.05.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 20. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 20. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 27.05.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 20. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 21.05.2019. године и траје до 27.05.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Почетак уплате за 21. редовно коло почиње дана 28.05.2019. године и траје до 03.06.2019. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 20. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак  – новчани добитак у бруто износу 1.000.000,00 динара, односно 16.579,07 конвертибилних марака прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 14.05.2019. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 20. ванредном колу.

Уколико у 20. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 19. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 20. ванредно коло у 2019. години, а затим у 21. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитака – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.579,07 конвертибилних марака из члана 4. Одлуке уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или  II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 21. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 03.06.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                        Управе Предузећа

Рајко Радовановић

14. редовна Скупштина акционара

8. априла 2019.

Материјали за 14. редовну скупштину акционара Лутрије РС.

Одлука о приређивању 14. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

4. априла 2019.

Број: 1619-УП/19

Бања Лука, 04.04.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 1583/1 од 02.04.2019. године (наш број протокола 1592/19 од 03.04.2019. године) Управа Предузећа на 26. сједници одржаној дана 04.04.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 14. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 14. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 15.04.2019. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 14. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 09.04.2019. године  и траје до 15.04.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Почетак уплате за 15. редовно коло почиње дана 16.04.2019. године и траје до 22.04.2019. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 14 . ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.580,24 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 04.04.2019. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 14. ванредном колу.

 

 

Уколико у 14. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 13. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 14. ванредно коло у 2019. години, а затим у 15. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.580,24 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан  04.04.2019. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 15. редовном колу обавиће се дана 22.04.2019. године у редовном термину у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 37. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7,  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

4. априла 2019.

Број: 1618-УП/19

Бања Лука 04.04.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1515/1 од 29.03.2019. године, односно наш број протокола 1546/19 од 01.04.2019. године, Управа Предузећа на 26. сједници одржаној дана 04.04.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 37. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 37. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ , са јавним извлачењем добитака на дан 10.05.2019.године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 37. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 08.05.2019. године као дана почетка уплате у 37/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 13.04.2019. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„Mercedes benz C 220 D” у бруто вриједности од  123.759,01 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 123.759,01 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић