Одлука о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

4. децембра 2017.

Број:5391 -УП/17

Бања Лука 01.12.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије  од 01.12.2017. године Управа Предузећа на сто осмој сједници одржаној дана 01.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање

Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018. године током којих ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ и то:

-104. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 29.12.2017. године у редовном термину;

-01. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 02.01.2018. године у редовном термину;

-02. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 05.01.2018. године у редовном термину;

-03. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2018. године у редовном термину;

-04. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитка на дан 12.01.2018. године у редовном термину;

Члан 2.

 

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

 

Цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 27.12.2017. године као дана почетка уплате у 104/2017 колу, док у претплати цијена из члаана 2. Одлуке важи почев од 02.12.2017. године.

Пријем уплате за 01/2018 коло почиње 30.12.2017. године.

 

 

Члан 4.

 

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил (теренско возило), у вриједности од 98.331,29 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 98.331,29 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

 

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 53. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

9. новембра 2017.

Број:5009-УП/17

Бања Лука:08.11. 2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије, (наш број 4990/17 од 07.11.2017. године) Управа Предузећа на 106. сједници одржаној дана 08.11.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 53. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 53. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.11.2017. године у 20.00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 53. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 14.11.2017. године  и траје до 25.11.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 53. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 53. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.490,63 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.11.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 53. ванредном колу.

Уколико у 53. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 52. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 53. ванредно коло у 2017. години, а затим у 54. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.490,63 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.11.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 54. редовном колу обавиће се дана 27.11.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник  Управе Предузећа

                                                                                                Рајко Радовановић

Одлука о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001

12. октобра 2017.

Број: 4722-УП/17

Бања Лука, 12.10.2017. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „JACK POT“ серија 001, објављених у Независним новинама дана 12.10.2016. године, Управа предузећа на 105. сједници одржаној дана 12.10.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „JACK POT“ серијe 001, емитоване по Правилима

лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001, број 3230-УП/ 16 од 30.06.2016. године која су објављена у дневним новинама „Независне новине“ од дана 12.10.2016. године, продужава се до 20.10.2018. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.19.12.2018. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 48. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

12. октобра 2017.

Број:4721-УП/17

Бања Лука, 12.10.2017. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.4695/1 од 10.10.2017. године (наш број 4718/17 од 11.10.2017. године) Управа Предузећа на 105. сједници одржаној дана 12.10.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 48. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 48. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.10.2017. године у 20.00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 48. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 17.10.2017. године  и траје до 28.10.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 48. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 48. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.379,14 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.10.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 48. ванредном колу.

Уколико у 48. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 47. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 48. ванредно коло у 2017. години, а затим у 49. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.379,14 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.10.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 49. редовном колу обавиће се дана 30.10.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

Одлука о сазивању 11. ванредне сједнице Скупштине акционара

11. октобра 2017.

Број: 4509-НО/17

Бања Лука, 02.10.2017. године

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 75/049,  члана 25. и 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 100/11), те члана 32. став 1. алинеја 4.Статута Лутрије Републике Српске, Надзорни одбор Предузећа на другој сједници одржаној дана 02.10.2017. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У о сазивању Једанаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Једанаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.11.2017. године (петак) у 12,00 часова у просторијама дирекције Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Десете ванредне  сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Oдлуке о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

4.      Доношење Одлуке о именовању члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

5.      Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

6.      Доношење Одлуке о  именовању члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

7.      Остала питања;

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.11.2017.  године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.10.2017.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XI  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                           Предсједник

                                               Надзорног одбора

                                                                                                                                           Растко Вуковић