Измјена Одлуке бр. 5495-УП/18 о приређивању 105. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

26. децембра 2018.

Број: 5946-УП/18

Бања Лука, 25.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке o измјени Одлуке Државне лутрије Србије број 6607/1 од 21.12.2018. године, односно наш број протокола 5939/18 од 24.12.2018. године, Управа Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 25.12.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У О измјени Одлуке бр. 5495-УП/18 о приређивању 105. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

 

Члан 1.

У Одлуци бр. 5495-УП/18 о приређивању 105. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у вријеме Новогодишњих и Божићних празника мијења се члан 4. и исти гласи:

„У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке „Audi A4 2.0 TDI Stronic basic“ у бруто вриједности од  93.286,75 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 93.286,75 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 2.

У осталим дијеловима Одлука бр. 5495-УП/18 остаје непромјењена.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

Образложење

Државна лутрија Србије је дана 21.12.2018. године донијела Одлуку о измјени Одлуке бр. 6050/1 протоколисану под бројем 6607/1, а све због измјене Закона о порезу на доходак грађана при чему је измјењена и висина пореза на добитке од игара на срећу. Закон је ступио на снагу 16.12.2018. године и како исти нису примјенили нову одредбу Закона из тог разлога су морали донијети Одлуку о измјени Одлуке бр. 6050/1.

На основу заједничког приређивања игара на срећу са Државном лутријом Србији и поштујући одредбе правила игара, Лутрија Републиек Српске а.д. Бања Лука мора донијети исте такве одлуке, те је из тог ралога одлучено као у диспозитиву.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Измјена Одлуке бр. 5581-УП/18 о приређивању 02. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

26. децембра 2018.

Број: 5947-УП/18

Бања Лука, 25.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком о измјени Одлуке бр.  6607/2 Државне лутрије Србије од 21.12.2018. године, односно наш број протокола 5937/18 од 24.12.2018.године, Управа Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 25.12.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У О измјени Одлуке бр. 5581-УП/18 о приређивању 02. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

Члан 1.

У Одлуци бр. 5581-УП/18 о приређивању 02. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер мијења се члан 4. и гласи:

„У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке „Audi A4 2.0 TDI Stronic basic“ у бруто вриједности од  93.286,75 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 93.286,75 КМ и третирати као добитници новчаног добитка“.

 

Члан 2.

У осталим дијеловима Одлука бр. 5581-УП/18 остаје непромјењена.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

Образложење

Државна лутрија Србије је дана 21.12.2018. године донијела Одлуку о измјени Одлуке бр. 6254/1 протоколисана под бројем 6607/2, а све због измјене Закона о порезу на доходак грађана при чему је измјењена и висина пореза на добитке од игара на срећу. Закон је ступио на снагу 16.12.2018. године и како исти нису примјенили нову одредбу Закона из тог разлога су морали донијети Одлуку о измјени Одлуке бр. 6254/1.

На основу заједничког приређивања игара на срећу са Државном лутријом Србији и поштујући одредбе правила игара, Лутрија Републиек Српске а.д. Бања Лука мора донијети исте такве одлуке, те је из тог ралога одлучено као у диспозитиву.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Предсједник

                             Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Измјена Одлуке бр. 5582-УП/18 о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

26. децембра 2018.

Број: 5948-УП/18

Бања Лука, 25.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 6607/3 од 21.12.2018.године односно наш број протокола 5938/18 од 24.12.2018. године, Управа Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 25.12.2018. године, доноси

 

 

О Д Л У К У o измјени Одлуке бр. 5582-УП/18 о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

 

Члан 1.

У Одлуци бр. 5582-УП/18 о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019. године мијења се члан 4. и исти гласи:

„У 57. и 01. ванредном колу игрe на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке „Audi А3 1,6 TDI Sport“ у бруто износу од 58.833,33 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 58.833,33 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избвором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 2.

У осталим дијеловима Одлука бр. 5582-УП/18 остаје непромјењена.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

Образложење

 

Државна лутрија Србије је дана 21.12.2018. године донијела Одлуку о измјени Одлуке бр. 6253/1 протоколисану под бројем 6607/3, а све због измјене Закона о порезу на доходак грађана при чему је измјењена и висина пореза на добитке од игара на срећу. Закон је ступио на снагу 16.12.2018. године и како исти нису примјенили нову одредбу Закона из тог разлога су морали донијети Одлуку о измјени Одлуке бр.6253/1.

На основу заједничког приређивања игара на срећу са Државном лутријом Србији и поштујући одредбе правила игара, Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука мора донијети исте такве одлуке, те је из тог ралога одлучено као у диспозитиву.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа                                                                                                                              Рајко Радовановић

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001

25. децембра 2018.

Број: 5891-УП/18

Бања Лука, 21.12.2018

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“- серија 001, објављених дана 04.12.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-3528/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на осамнаестој  сједници одржаној дана 21.12.2018.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 01.01.2019. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка “СТАН “ серија- 001, која су објављена у Гласу Српске дана 04.12.2018.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.12.2019. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.02.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                  Рајко Радовановић

Одлука о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

13. децембра 2018.

Број: 5759-УП/18

Бања Лука, 13.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 6253/1 од 05.12.2018. односно наш број протокола 5547/18 од 05.12.2018. године, Управа Предузећа на седамнаестој сједници одржаној дана 13.12.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

о измјени одлуке број 5582-УП/18 од 06.12.2018.године

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

 

Члан 1.

У Одлуци о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године број 5582-УП/18 од 06.12.2018. године, мијења се члан 4. одлуке и гласи:

У 57. и 01. ванредном колу игрe на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке „Audi А3 1,6 TDI Sport“ у бруто износу од 59.201,32 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 59.201,32 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 2.

Остали чланови Одлуке бр. 5582-УП/18 остају непромијењени.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                Рајко Радовановић