Одлука о измјени одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

13. децембра 2017.

Број:5615-УП/17

Бања Лука 12.12.2017. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5618/1 од 01.12.2017. године (наш број5613/17 од 12.12.2017. године Управа Предузећа на сто једанаестој сједници одржаној дана 12.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о измјени Одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

Члан 1.

У члану 4. Одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР (број Одлуке 5391-УП/17 од 01.12.2017. године, објављеној у Гласу Српске 05.12.2017. године) мијењају се ставови 1.и 2. тако да став 1.  гласи: „У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додјељен по један добитак „EКСТРА ШАНСА“ –аутомобил марке“ BMW X 4“, у вриједности од 122.865,90 КМ.

Став 2. гласи: „Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.865,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка“

Члан 2.

Остали чланови Одлуке остају непромјењени.

Члан 3.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

12. децембра 2017.

Број: 5557-УП/17

Бања Лука, 11.12.2017. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5769/1 од 08.12.2017. године Управа Предузећа на стотину десетој сједници одржаној дана 11.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018.године у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

            У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018. године  и то:

-у ТВ извлачењу 59. ванредног кола у 2017. години на дан 31.12.2017. године, за које пријем уплата почиње 12.12. 2017. године;

-у ТВ извлачењу 01. ванредног кола у 2018. години на дан 08.01.2018. године, за које пријем уплата почиње 01.01.2018. године.

 

Члан 2.

            У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

            Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

            У 59. и 01. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке МЕРЦЕДЕС  Ц класе у вриједности аутомобила 98.659,20 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 98.659,20 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева ( ГСБ ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду о уплати.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу  биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

Члан 5.

            Право на учествовање у извлачењу добитка „ЕКСТА БИНГО ШАНСА“ имају сви играчи који учествују у празничним колима.

 

Члан 6.

            Утврђени износи добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћују се на терет Фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

            Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 58. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 59. ванредно коло у 2017. години, а затим у 01. ванредно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

            Нераспоређени фондови добитака у 01. ванредном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 02. редовно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

            Обзиром да се извлачење добитака у 59. ванредном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС одвија у Новогодишњој ноћи, у недељу 31.12.2017. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 19,55 часова на TV HAPPY.

 

Члан 10.

            Јавно извлачење добитака у првом ванредном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 08.01.2018. године у редовном термину на  TV HAPPY.

Почетак пријема уплата за 02. редовно коло у 2018. години почиње 09.01.2018. године.

 

Члан 11.

            За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 12.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Глас Српске“.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

Одлука о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

4. децембра 2017.

Број:5391 -УП/17

Бања Лука 01.12.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије  од 01.12.2017. године Управа Предузећа на сто осмој сједници одржаној дана 01.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање

Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2017/2018. године током којих ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ и то:

-104. специјално коло у 2017. години са јавним извлачењем добитака на дан 29.12.2017. године у редовном термину;

-01. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 02.01.2018. године у редовном термину;

-02. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 05.01.2018. године у редовном термину;

-03. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитака на дан 09.01.2018. године у редовном термину;

-04. специјално коло у 2018. години са јавним извлачењем добитка на дан 12.01.2018. године у редовном термину;

Члан 2.

 

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

 

Цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 27.12.2017. године као дана почетка уплате у 104/2017 колу, док у претплати цијена из члаана 2. Одлуке важи почев од 02.12.2017. године.

Пријем уплате за 01/2018 коло почиње 30.12.2017. године.

 

 

Члан 4.

 

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил (теренско возило), у вриједности од 98.331,29 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 98.331,29 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

 

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 53. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

9. новембра 2017.

Број:5009-УП/17

Бања Лука:08.11. 2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије, (наш број 4990/17 од 07.11.2017. године) Управа Предузећа на 106. сједници одржаној дана 08.11.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 53. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 53. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.11.2017. године у 20.00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 53. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 14.11.2017. године  и траје до 25.11.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 53. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 53. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.490,63 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.11.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 53. ванредном колу.

Уколико у 53. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 52. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 53. ванредно коло у 2017. години, а затим у 54. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.490,63 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 08.11.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 54. редовном колу обавиће се дана 27.11.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник  Управе Предузећа

                                                                                                Рајко Радовановић

Одлука о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001

12. октобра 2017.

Број: 4722-УП/17

Бања Лука, 12.10.2017. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „JACK POT“ серија 001, објављених у Независним новинама дана 12.10.2016. године, Управа предузећа на 105. сједници одржаној дана 12.10.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „JACK POT“ серијe 001, емитоване по Правилима

лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“ серија 001, број 3230-УП/ 16 од 30.06.2016. године која су објављена у дневним новинама „Независне новине“ од дана 12.10.2016. године, продужава се до 20.10.2018. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.19.12.2018. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић