о приређивању 44. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

3. маја 2018.

Број: 2090-УП/17

Бања Лука 30.04.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 2089/18, Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 30.04.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 44. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 44. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ са

јавним извлачењем добитака на дан 01.06.2018. године у редовном термину.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 44.специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важи почев од 30.05.2018. године као дана почетка уплате у 44/2018 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 05.05.2018. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке BMW X 4 у вриједности од 122.864,46 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.864,46 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник  Управе Предузећа

                                                                                                                                                                                       Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

12. априла 2018.

Број: 1774-УП/18

Бања Лука: 12.04.2018. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије, (наш број 1772/18 од 12.04.2018. године) Управа Предузећа на 121. сједници одржаној дана 12.04.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 19. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.04.2018. године у 19:55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 17.04.2018. године  и траје до 28.04.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 19. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.543,93 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.04.2018. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 19. ванредном колу.

Уколико у 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

 

 

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 18. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 19. ванредно коло у 2018. години, а затим у 20. редовно коло у 2018. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.543,93 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.04.2018. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 20. редовном колу обавиће се дана 30.04.2018. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

Тринаестa редовнa сједницa Скупштине акционара Лутрије Републике Српске

11. априла 2018.

Број : 1544-НО/18

Бања Лука, 28.03.2018. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петој сједници одржаној дана 28.03.2018. године,  доноси

 

О Д Л У К У о сазивању Тринаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 15.05.2018. године ( уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Jеданаесте ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2018. Годину;

4.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2017. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2017. годину;

5.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2017. године;

6.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2017. години;

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2017. годину;

9.      Разматрање и увајање Етичког кодекса;

10.  Доношење Одлуке о оснивању – упису половне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука  Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 36“ Бања Лука;

11.  Остала питања.

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 22.05.2018. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној

 

 

 

 

вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 05.05.2018.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                           Растко Вуковић

Материјали за сједницу

Одлука о приређивању 30. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус у игри на срећу Џокер

14. марта 2018.

Број: 1318-УП/17

Бања Лука 13.03.2018. година

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1227/1 од 08.03.2018. године (наш број 1259/18 од 09. 03.2018. године Управа Предузећа на 118. сједници одржаној дана 13.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 30. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус у игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 30. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ са

јавним извлачењем добитака на дан 13.04.2018. године у редовном термину.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 30.специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

Члан 3.

Цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 11.04.2018. године као дана почетка уплате у 30/2018 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 17.03.2018. године.

 

Члан 4.

Унаведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке BMW X 4 у вриједности од 122.864,46КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.864,46КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде;

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

Одлука o приређивању 14. ванреднoг кола у 2018.години у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

14. марта 2018.

Број: 1317-УП/18

Бања Лука,13.03.2018. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1226/1 од 08.03.2018. године, наш број 1258/18 од 09.03.2018. године Управа Предузећа на 118.сједници одржаној дана 13.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању 14. ванреднoг кола у 2018.години у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање 14. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 31.03.2018. године у 19,55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 14. ванреднoм колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке пријем уплате почиње дана 20.03.2018. године и траје до 31.03.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 14. ванредно коло из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 14. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се добитак – новчани добитаку бруто износу од 1.000.0000,00 динара односно 16.566,74 КМ прерачунато по средњем курсу централне банке БиХ на дан 10.03.2018.године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 14.колу.

Уколико у 14. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитака I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“),  додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 13. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 14. ванредно коло у 2018. години, а затим у 15. редовно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.0000,00 динара односно односно 16.566,74 КМ прерачунато по средњем курсу централне банке БиХ на дан 10.03.2018.године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неиплаћених добитака игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 15. редовном колу обавиће се дана 02.04.2018. године у редовном термину у 19,55 часова на  TВ HAPPY.

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Гласу Српске“.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                          Рајко Радовановић