Записник са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара

31. октобра 2016.

Записник преузмите Овдје.

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „JACK POT“-серија 001

19. октобра 2016.

 

Члан 1.

Одређује се 20.10.2016. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“-серија 001“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„JACK POT“-серија 001“, која су објављена у Независним новинама дана 12.10.2016.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 20.10.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 19. 12.2017.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић

 

 

Материјали за Осму ванредну сједницу Скупштине акционара

4. октобра 2016.

Поштовани,

материјале за за сједницу можете преузети са овог линка.

Остале пратеће документе и одлуке можете наћи овдје.

Нацрт уговора, можете погледати овдје.

 

Одлука о сазивању Осме ванредне сједнице Скупштине акционара

23. септембра 2016.

I

Сазива се Осма ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 21.10.2016. године (петак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Седме ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности – куповина пословног простора ( по претходној сагласности за закључење уговора о куповини пословног простора)

4.      Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности  – кредитно задужење (закључење уговора о кредиту и заснивању хипотеке по претходној сагласности)

5.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 28.10.2016. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 11.10.2016.године.

 

У складу са Одлуком претходне Скупштине акционара, Управа Предузећа је прикупила понуде за куповину пословног простора.

Посао куповине пословног простора представља располагање имовином велике вриједности чије финансирање ће се обезбиједити из кредитних средстава, а за обезбјеђење кредитног задужења заснова ће се хипотека и уписати забиљежба првенственог реда на некретнини.

Саставни дио материјала за VIII ванредну Скупштину акционара је препорука Надзорног одбора у вези располагања имовином велике вриједности.

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачкама 3. и 4. дневног реда Осме ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“. Формулар о правима несагласних акционара може се преузети на сајту Предузећа или лично у дирекцији Лутрије РС.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за VIII  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Растко Вуковић

Одлука о сазивању Седме ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

4. јула 2016.

I

Сазива се Седма ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 02.08.2016. године (уторак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
– предсједавајућег Скупштине
– комисије за гласање
– записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о допуни плана пословања за период од 01.01.-31.12.2016. године;
4. Доношење Одлуке о куповини пословног простора;
5. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора;
6. Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију;
7. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.08.2016. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.
Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2016.године.
Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлуке под тачком 4. дневног реда да, у складу са чланом 435. Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право несагласних акционара у складу са Законом о привредним друштвима.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за VII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора
Растко Вуковић

Материјали за 7. ванредну сједницу