ОДЛУКУ о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

3. децембра 2019.

Број: 5209-УП/19

Бања Лука 02.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5622/1 од 29.11.2019. године, односно наш број протокола 5202/19 од 29.11.2019. године, Управа Предузећа на педесетој сједници одржаној дана 02.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године и то:

 • 100. специјално коло у 2019. гопдини са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 101. специјално коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 102. специјално коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 24.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 103. специјлано коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 104. специјално коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 31.12.2019. године, са почетком од 20:00 часова
 • 01. специјлано коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 03.01.2020. године, са почетком од 20:00 часова
 • 02. специјлано коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака на дан 08.01.2020. године, сриједа, са почетком од 20:00 часова

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 14.12.2019. године као дана почетка уплате у 100/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 04.12.2019. године.

 

Члан 4.

У сцаком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON 1,6 CRDi, у бруто вриједности од  52.332,81 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 52.332,81 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ о приређивању 46. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. новембра 2019.

Број: 5052-УП/19

Бања Лука, 15.11.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5365/1 од 14.11.2019. односно наш број протокола  5029/19 од 14.11.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетдеветој сједници одржаној дана 15.11.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 46. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 46. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.11.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 46. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 19.11.2019. године и траје до 25.11.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 47. редовно коло почиње дана 26.11.2019.године и траје до 02.12.2019.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 46. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.643,17 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 15.11.2019. године, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 46. ванредном колу.

Уколико у 46. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 45. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 46. ванредно коло у 2019. години, а затим у 47. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.643,17 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 47. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 02.12.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                   Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ О измјени и допуни Одлуке бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године

23. октобра 2019.

Број : 4699-НО/19

Бања Лука, 22.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетој сједници, одржаној дана 22.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

О измјени и допуни Одлуке бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године

 

 

I

Због техничке грешке мијења се Одлука Надзорног одбора бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године о сазивању 13. Ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске и то у поглављу II Дневни ред тачка 5. Послије ријечи „усвајању“ додају се ријечи „измјена и допуна“.

 

У осталим дијеловима Одлука бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године остаје непромијењена.

 

II

                 Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбор

                                                                                                                     Растко Вуковић

ОДЛУКУ о приређивању 42. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. октобра 2019.

Број: 4651-УП/19

Бања Лука, 18.10.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4866/1 од 15.10.2019. односно наш број протокола  4606/19 од 15.10.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетседмој сједници одржаној дана 18.10.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 42. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 42. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.10.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 42. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 22.10.2019. године и траје до 28.10.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 43. Редовно коло почиње дана 29.10.2019.године и траје до 04.11.2019.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 42. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.637,41 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 18.10.2019. године, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 42. Ванредном колу.

Уколико у 42. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 41. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 42. ванредно коло у 2019. години, а затим у 43. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.637,41 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 43. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 04.11.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Oдлуку о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

18. октобра 2019.

Број : 4616-НО/19

Бања Лука, 16.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 16.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 01.11.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничар

 1. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара
 2. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем стечених сопствених акција
 3. Доношење Одлуке о другој емисији акција по основу смањења основног капитала без обавезе објављивања проспекта
 4. Доношење Одлуке о усвајању Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
 5. Доношење Одлуке о саглашавању са садржајем Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
 6. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 08.11.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 22.10.2019.године.

Разлог сазивања Скупштине акционара је поништавање сопстевних акција Предузећа и посљедично томе емитовање друге емисије акција, као и доношење Статута Лутрије РС са измјеном у погледу смањивања капитала предузећа, као и саглашавање са Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у два дневна листа на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети ОВДЕ