Тендерска документација за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда

27. јануара 2016.

Управа Предузећа је на четрдесетосмој сједници  одржаној 19.01.2016. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда у току 2016. године .

Сачињена је тендерска документација и 26.01.2016. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација

Тендерска документација за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ и радио станицама

22. јануара 2016.

Управа Предузећа је на четрдесетседмој сједници  одржаној 31.12.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ и радио станицама .

Сачињена је тендерска документација и 18.01.2016. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација

Тендерска документација за набавку једног аутомобила за додјелу као награде у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

27. новембра 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетчетвртој сједници  одржаној 25.11.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку једног аутомобила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године .

Сачињена је тендерска документација и 26.11.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација

Тендерска документација за набавку услуге сукцесивног одржавања софтвера за on-line приређивање игара на срећу

6. октобра 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници сједници 02.10.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног одржавања софтвера за on-line приређивање игара на срећу.

Сачињена је тендерска документација и 06.10.2015. године упућен је позив понуђачу за преговарачки поступак..

 

Тендерска документација;

Тендерска документација за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја,огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе Лутрије РС

1. октобра 2015.

Управа Предузећа је на тридесетпрвој сједници 25.06.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе  Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација и 02.07.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

 

Тендерска документација;