Уговор о пружању услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама

2. августа 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17 , за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука  за потребе Лутрије РС у дневним новинама , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго и помоћних листића за ЛОТО

30. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-30-3-6/17 , за ЛОТ 1– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за тВ Бинго и за ЛОТ 2– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за ЛОТО 7 од 39 бројева , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци горива

10. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-5/17 , за сукцесивну набавку горива ( дизел ) за потребе Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

6. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-4-3-2/17, за сукцесивну набавку термо ролни  , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о колективном осигурању радника имовине и опреме Лутрије РС

28. фебруара 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-3-3-1/17 , за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.