Закључени уговори у 2021 години.

28. априла 2021.

Закључени уговори у 2021 години.

Уговори 1. 2021.

Уговори 2. 2021.

Уговори 3. 2021.

Закључени уговори у 2020 години.

28. априла 2021.

Закључени уговори у 2020 години.

Уговори 1. 2020.

Уговори 2. 2020.

Уговори 3. 2020.

Уговори 4. 2020.

Уговори 5. 2020.

Уговори 6. 2020.

Уговори 7. 2020.

Уговори 8. 2020.

Уговори 9. 2020.

Уговори 10. 2020.

Уговори 11. 2020.

Уговори 12. 2020.

Закључени уговори у 2019 години.

13. фебруара 2020.

Закључени уговори у 2019 години.

Уговори 1. 2019.

Уговори 2. 2019.

Уговори 3. 2019.

Уговори 4. 2019.

Уговори 5. 2019.

Уговори 6. 2019.

Уговори 7. 2019.

Уговори 8. 2019.

Уговори 9. 2019.

Уговори 10. 2019.

Уговори 11. 2019.

Уговори 12. 2019.

Уговор о рекламирању Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у 2018. години

3. јануара 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила је  УГОВОР  са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама током 2018. године

3. јануара 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама у току 2018. године , закључила је  УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду