Одлука о приређивању редовнних кола ТВ Бинго и ТВ Бинго 9 од 24.05. до 12.09.2014.године

21. мај 2014.

На основу члана 7. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка, Директор Предузећа, д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању редовних кола ТВ Бинго ON-LINE
и ТВ Бинго Деветка за период 24.5. – 12. 9. 2014. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред приређивања три Љетна редовна кола ТВ Бинга
ON LINE и ТВ Бинго Деветка у периоду 24.05. – 12.09.2014. године.

Члан 2.

Пријем уплате за 13. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 24.05.2014. године и траје до 13.06.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 30.05. и 06.06. 2014. се не приређују.
Пријем уплате за 14. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње
14.06.2014. године и траје до 11.07. 2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 20.06., 27.06. и 04.07. 2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 15.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 12.07.2014. године и траје до 15.08.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 18.07., 25. 07., 01.08. и 08.08.2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 16. Редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 16.08.2014. године и траје до 12.09.2014. године, када је емисија извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 22.08., 29. 08. и 05.09. 2014. године се не приређују.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за 13.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић