Одлука о начину прерачунавања динарских вриједности за пријем уплате и исплате у игри Лото 7/39

21. октобар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О начину прерачунавања динарских вриједности за
пријем уплата и исплата добитака у игри на срећу Лото 7/39 бројева
и додатних игара у редовним колима

Члан 1

Обрачунски курс за цијену једне комбинације у игри Лото 7/39 бројева за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 60,000 динара,а за цијену 1,00 КМ ( једнуконвертибилнумарку и 00/100 )
За цијену Лото плус комбинације обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 50,00 динара за 1,00 КМ
( једнуконвертибилнумарку и 00/100 ).
За цијену ЈОКЕР броја обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке износи 50,00 динара 1,00КМ једнуконвертибилнумарку и 00/100).

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 15.11.2014. године као првог дана почетка уплате за 91. редовно коло.

Члан 3

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр. 1613-01/13 од дана 02.04.2013. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић