Одлука о начину финансирања посебних робних и новчаних награда за Васкршњи ТВ Бинго 2015

9. март 2015.

На основу члана 18. став 3. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној дана 05.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У
О начину финансирања посебних робних и новчаних премија и добитака
за „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ 2015. године

Члан 1.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго“ од 11.04.2015. године дио фонда добитака којим је истекао рок за наплату у износу од 31.500,00 KM (тридесетједнахиљада петстотина  00 /100 КМ) распоређује се за покриће фонда посебних робних и новчаних премија и добитака и то:

3 х скутер фактурне вриједности око 6.000,00 КМ
1 путничко возило фактурне вриједности око 22.000,00 КМ

Посебни новчани добици – компјутерско извлачење:
1 х 500 КМ
2 х 400 КМ
3 х 300 КМ
4 х 200 КМ
5 х 100 КМ
Порез на добитке се исплаћује на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за „ Васкршњи ТВ Бинго“.

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић