Одлука o почетку приређивања игре на срећу ТВ Бинго

26. фебруара 2016.

Члан 1.

            Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука ће почети са приређивањем игре на срећу ТВ БИНГО са Државном Лутријом Србије, а у складу са Уговором о пословној сарадњи број 861/1-16, односно наш број 1115/16 од 23.02.2016. године, те Правилима игре на срећу ТВ БИНГО број 981-УП/16 одобреним од стране Републичке управе за игре на срећу, сагласност број 06/4-463-0541/16 од 23.02.2016. године.

 

Члан 2.

            Заједничко приређивање игре на срећу ТВ БИНГО почиње од 9. редовног кола са почетком уплате од 01.03.2016. године са јавним извлачењем бројева игре на срећу ТВ БИНГО поменутог кола је 07.03.2016. године.

 

Члан 3.

            Јавно извлачење бројева игре на срећу ТВ БИНГО је понедељком и емитује се на ТV HAPPY.

 

Члан 4.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић