Одлука o продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „SCOOTER“ серија 001

7. март 2016.

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „SCOOTER“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „SCOOTER“ серија 001 број 157-01/11, од дана 13.01. 2011. године објављене у Гласу Српске дана 02. марта 2011. године, продужава се до 10.03.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 09.05.2018. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Независним новинама.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                                        Рајко Радовановић