ОДЛУКА о приређивању 16. ванредног кола ТВ БИНГО

7. април 2016.

Члан 1.

            У лутријској игри на срећу ТВ БИНГО одређује се приређивање 16. ванредног кола у 2016. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.04.2016. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

            У 16. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 12.04.2016. године и траје до 25.04.2016. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Од 12.04.2016. године до 18.04.2016. године вршиће се паралелни пријем уплате за 15. редовно коло и 16. ванредно коло.

Учесник у игри на срећу ТВ БИНГО у ванредном колу из тачке 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу члана 6.4. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

 

Члан 3.

            Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО из тачке 1. Ове Одлуке, за коју цијену учесник у игри добија потврду о уплати, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

            У 16. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.139.495,00 динара у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 04.04.2016. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 16. ванредном колу.

Уколико у 16. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II друге врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитака.

Члан 5.

            Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 15. редовном колу у 2016. години игре на срећу ТВ БИНГО преносе се у 16. ванредно коло у 2016. години, а затим у 17. редовно коло у 2016.  години у континуитету и у свему сагласно одредбама из члана 20. Правила игре на срећу ТВ БИНГО.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 50.000 евра, односно 6.139.495,00 динара у динарској противвриједности по средњем девизном курсу НБС на дан 04.04.2016. године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет резервног фонда добитака игре на срећу ТВ БИНГО.

Члан 7.

            За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 8.

            Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                              Рајко Радовановић