Одлука о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

26. мај 2016.

На основу члана 43. Aлинеја став 1. 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 13.  Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. године бр. 3675/09, Управа Предузећа на шездесетдругој сједници одржаној дана 26.05.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

 

Члан 1.

      Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11.2009. године бр. 3675/09, који истиче 01.06.2016. године, продужава се до 01.06.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.07.2017.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

      За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                Рајко Радовановић