План набавки за 2017.

1. децембра 2016.

Управа Предузећа је на осамдесетпрвој сједници одржаној 01.12.2016. године усвојила План набавки за 2017. годину

 

Управа Предузећа је усвојила три Допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

На 96. сједници одржаној 24.04.2017. ( Допуна I)

На 104. сједници одржаној 20.09.2017. (Допуна II )

На 112. сједници одржаној 25.12.2017. (Допуна III )