Уговор о пружању услуге штампања и испоруке инстант срећки

27. априла 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17 , за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки  за потребе Лутрије РС  , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду.