Одлука о измјени одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

13. децембра 2017.

Број:5615-УП/17

Бања Лука 12.12.2017. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5618/1 од 01.12.2017. године (наш број5613/17 од 12.12.2017. године Управа Предузећа на сто једанаестој сједници одржаној дана 12.12.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о измјени Одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР

Члан 1.

У члану 4. Одлуке о приређивању Специјалних Новогодишњих и Божићних кола ЛОТО 7 од 39 и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР (број Одлуке 5391-УП/17 од 01.12.2017. године, објављеној у Гласу Српске 05.12.2017. године) мијењају се ставови 1.и 2. тако да став 1.  гласи: „У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додјељен по један добитак „EКСТРА ШАНСА“ –аутомобил марке“ BMW X 4“, у вриједности од 122.865,90 КМ.

Став 2. гласи: „Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.865,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка“

Члан 2.

Остали чланови Одлуке остају непромјењени.

Члан 3.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић