Одлука о сазивању Дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

22. јула 2019.

Број : 3307-НО/19

Бања Лука, 17.07.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петнаестој сједници одржаној дана 17.07.2019. године,  доноси

 

 

О Д Л У К У о сазивању Дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Дванаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 02.08.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.     Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.     Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

3.     Доношење Одлуке о покретању поступка избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу путем јавног позива

4.     Доношење Одлуке о условима, критеријумима и избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

5.     Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

6.     Разматрање и усвајање Јавног позива за учешће у поступку избора најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу

7.     Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.08.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 23.07.2019.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                                   Предсједник

                                                                                                                             Надзорног одбора

                                                                                                                                           Растко Вуковић

Materijale možete preuzeti OVDE.