Одлуку о приређивању 77. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

30. август 2019.

Број: 3935-УП/19

Бања Лука, 29.08.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4049/1 од 27.08.2019. године, наш бр. протокола 3886/19 од 27.08.2019. године, Управа Предузећа на 43. сједници одржаној дана 29.08.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању 77. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 77. Специјалног кола са јавним извлачењем добитака на дан 27.09.2019. године у редовном термину, у оквиру ког ће се додјељивати један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 77. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40 КМ.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 25.09.2019. године као дана почетка уплате у 77/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 31.08.2019. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке утврђује се један додатни добитак уз добитак прве врсте „седмица“ у основној игри на срећу Лото 7 од 39 бројева и то новчани добитак у бруто износу од 6.000.000,00 динара бруто.

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

У случају да у оквиру истог кола буде утврђено више од једног добитка „седмица“, добитницима „седмице“ се на име додатног добитка исплаћује у новцу сразмјерни дио вриједности тог додатног добитка.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић