Одлука о приређивању 44, 45, 46. и 47.  ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

28. октобра 2022.

Број: 5081-УП/22

Бања Лука, 27.10.2022. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 5323/1 од  18.10.2022.године односно наш број протокола  4987/22 од 19.10.2022. године, Управа Предузећа на 34. сједници одржаној дана 27.10.2022. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 44, 45, 46. и 47.  ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 

1)      44. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 07.11.2022. године.

–          Почетак пријема уплате за 44. ванредно коло је 01.11.2022. године и траје до 07.11.2022. године;

–          Пријем упалте за наредно 45. ванредно коло траје од 08.11.2022. године до 14.11.2022. године;

2)      45. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 14.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 45. ванредно коло је 08.11.2022. године до 14.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 46. ванредно коло траје од 15.11.2022. године до 21.11.2022. године

 

3)      46. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 21.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 46. ванредно коло је 15.11.2022. године до 21.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 47. ванредно коло траје од 22.11.2022. године до 28.11.2022. године

 

4)      47. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 28.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 47. ванредно коло је 22.11.2022. године до 28.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 48. редовно коло траје од 29.11.2022. године до 05.12.2022. године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од ванредних кола наведених у члану 1. ове Одлуке утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у том ванредном колу.

 

Уколико у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 43. ванредног кола у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 48. редовног кола у 2022. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник  Управе Предузећа

Горан Шаула