ЕКСТРА ДОБИТАК У 37. СПЕЦИЈАЛНОМ КОЛУ ЛОТА

10. маја 2019.

Шестица добитнику из Бања Луке

24. априла 2019.

Бјелан Антонић из Бањалуке срећни је добитник „шестице“  у 31. колу Лота у износу од  3.022 марака. Данас је у Управи Лутрије Републике Српске са супругом преузео освојени новчани износ. – Редовно играм Лото и ово ми је прва освојена „шестица“ (досад је било доста мањих добитака и „петица“). Наставићу редовно да играм док не добијем „седмицу“ или бар још једну „шестицу“ – рекао је Антонић.

Ми смо честитали насмијаним супружницима и пожељели срећу и још много вриједних добитака!

Ванредно коло

9. априла 2019.

ЛОТО ПЛУС ОД 2,2 МИЛИОНА ИДЕ У УЖИЦЕ И СОНТУ

21. марта 2019.

Милионски износ у игри ЛОТО ПЛУС подијелиће два играча из Ужица и Сонте, која су у 22. колу Лота погодила свих седам бројева. Бројеви који су играчима донијели око 2.200,000 КМ које ће подјелити су 3, 5, 19, 23, 28, 31 и 39. Честитамо!

Одлука о почетку продаје инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“

28. фебруара 2019.

Број: 1056-УП/19

Бања Лука, 28.02.2019

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 018, објављених дана 15.02.2019. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-0219/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на двадесеттрећој сједници одржаној дана 28.02.2019.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 018

 

Члан 1.

Одређује се 01.03.2019. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 018, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 018, која су објављена у Гласу Српске дана 15.02.2019.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 29.02.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.04.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић