Одлука о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

10. децембра 2018.

Број: 5582-УП/18

Бања Лука, 06.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 6253/1 од 05.12.2018. односно наш број протокола 5547/18 од 05.12.2018. године, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној дана 06.12.2018. године, доноси

 

Одлуку о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника празника 2018/2019.године и то:

-у ТВ извлачењу 57. ванредног кола у 2018. години на дан 31.12.2018. године, за које пријем уплате почиње 18.12.2018. године;

– у ТВ извлачењу 01. ванредног кола у 2019. години на дан 14.01.2019. године, за које пријем уплате почиње 01.01.2019.године;

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 57. и 01. ванредном колу игрe на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке „Audi А3 1,6 TDI Sport“ у бруто износу од 3.552.079,00 динара, односно 59.201,32 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 05.12.2018. године.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избвором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Право на учествовање у извлачењу добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ имају сви играчи који учествују у празничним колима.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 56. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 57. ванредно коло у 2018. години, а затим у 01. ванредно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака у 01. ванредном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 02. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 9.

Обзиром да се извлачење добитака у 57. ванредном колу у 2018. години  игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогишњој ноћи, у понедељак 31.12.2018. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком  у 17:00 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 10.

Јавно извлачење добитака у 01.ванредном колу у 2019. години  игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 14.01.2019. године у редовном термину на ТВ HAPPY.

 

Почетак пријема уплате за 02. редовно коло у 2019. години почиње 15.01.2019. године.

 

Члан 11.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 12.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 02. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

10. децембра 2018.

Број: 5581-УП/18

Бања Лука 06.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 6254/1 од 05.12.2018. године, односно наш број протокола 5548/18 од 05.12.2018.године, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној дана 06.12.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 02. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 02. Специјалног кола, са јавним извлачењем добитака на дан 08.01.2019. године у термину 20:00 часова у коме ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 05.01.2019. године као дана почетка уплате у 02/2019 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 12.12.2018. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке „Audi A4 2.0 TDI Stronic basic“ у бруто вриједности од  93.662,09 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 93.662,09 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 105. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

3. децембра 2018.

Број: 5495-УП/18

Бања Лука 30.11.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 6050/1 од 28.11.2018. године, односно наш број протокола 5491/18 од 30.11.2018. године, Управа Предузећа на петнаестој сједници одржаној дана 30.11.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 105. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у вријеме Новогодишњих и Божићних празника

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 105. Специјалног кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019. године са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2018. године у термину 20:00 часова у коме ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 29.12.2018. године као дана почетка уплате у 105/2018 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 05.12.2018. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке „Audi A4 2.0 TDI Stronic basic“ у бруто вриједности од  93.662,09 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 93.662,09 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 86. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

26. септембра 2018.

Број: 4564-УП/18

Бања Лука 26.09.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 4747/1, Управа Предузећа на десетој сједници одржаној дана 26.09.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 86. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 86. Специјалног кола у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ са

јавним извлачењем добитака на дан 26.10.2018. године у редовном термину.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 86. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер наведеним у члану 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу

Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,40 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,40

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 24.10.2018. године као дана почетка уплате у 86/2018 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 29.09.2018. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-аутомобил марке „BMW X 4“ у вриједности од 122.864,46 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у износу од 122.864,46 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

ц

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

 

 

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће:

-уколико буде извучена потврда о уплати – јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

О Д Л У К А о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 011

18. септембра 2018.

Број: 4456-УП/18

Бања Лука, 17.09.2018

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 011, објављених дана 11.09.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-2146/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на деветој сједници одржаној дана 17.09.2018.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 011

 

Члан 1.

Одређује се 01.10.2018. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 011, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија-011, која су објављена у Гласу Српске дана 11.09.2018.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.10.2019. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 30.11.2019. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић