Одлука о приређивању 43. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

6. септембра 2017.

Број: 4171 – УП/17

Бања Лука 06.09.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.4121/1 од 05.09.2017. године (наш број 4150/17 од 05.09.2017. године) Управа Предузећа на сто другој сједници одржаној дана 06.09.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 43. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 43. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 30.09.2017. године у 20.00 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 43. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 19.09.2017. године  и траје до 30.09.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 43. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

 

У 43. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.354,38 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 06.09.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 43. ванредном колу.

Уколико у 43. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 42. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 43. ванредно коло у 2017. години, а затим у 44. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

 

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.354,38 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 06.09.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 44. редовном колу обавиће се дана 02.10.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа                                                                                   Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“

30. августа 2017.

Број:4031-УП/17

Бања Лука,25.08.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 016, објављених дана 25.08.2017. године, Управа Предузећа на стотинупрвој сједници одржаној дана 25.08.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 016

 

Члан 1.

Одређује се 01.09.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 016“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 016“, која су објављена у ГЛАСУ СРПСКЕ дана 25.08.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.09.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 31.10.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                    Рајко Радовановић

Материјали X ванредне сједенице скупстине акционара

7. јула 2017.

Материјали X ванредне сједенице скупстине акционара

Одлука о приређивању 29. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

16. јуна 2017.

Број: 2975-УП/17

Бања Лука 16.06.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.2829/1 од 13.06.2017. године (наш број 2938/17 од 14.06.2017. године) Управа Предузећа на деведесетдеветој сједници одржаној дана 16.06.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 29. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 29. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 01.07.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 29. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 20.06.2017. године  и траје до 01.07.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 29. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обjе игре.

Члан 4.

 

У 29. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.974,42 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 14.06.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 29. ванредном колу.

Уколико у 29. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 28. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 29. ванредно коло у 2017. години, а затим у 30. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.974,42 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 14.06.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 30. редовном колу обавиће се дана 03.07.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

                                                                                                                                                                                                                       Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 23. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

15. маја 2017.

Број:2441-УП/17

Бања Лука 12.05.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2277/1 од 11.05.2017. године (наш број 2439-04 од 12.05.2017. године), Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 12.05.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 23. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 23. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 27.05.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 16.05.2017. године  и траје до 27.05.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 23. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.877,10 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.05.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 23. ванредном колу.

Уколико у 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 22. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 23. ванредно коло у 2017. години, а затим у 24. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утрђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.877,10 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.05.2017. године који се додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 24. редовном колу обавиће се дана 29.05.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

              За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

   Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                                                                                             Предсједник

                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                              Рајко Радовановић