ОДЛУКА о продужењу рока продаје и наплате инстант лутрије „ЈОКЕR“

23. април 2010.

Рок за продају новчане инстант лутрије JOKER, емитоване по Правилима које је донијела Привремена управа Лутрије Републике Српске на 13. сједници одржаној дана 18.02.2009. године, а објављених у Гласу Српске 20.04.2009. године, продужава се до 01.05.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј.30.06.2011. године

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКA о цијени Васкршњег ТВ Бинга ON-LINE

11. март 2010.

Цијена потврде о уплати за Васкршњи Бинго ON-LINE износи 5,00 КМ (пет 00/100 конвертибилних марака).

Пријем уплата за Васкршњи бинго ON-LINE почиње тећи 13.03.2010. године и траје до 09.04.2010. године.

Потврде о уплати носе ознаку једанаестог кола.

Извлачење бројева Васкршњег Бинга ON-LINE обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 09.04.2010. године у редовном термину.

Одлука

9. март 2010.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго ON-LINE“ акумулисанини фонд за superdžekpot и džekpot добитака се распоређује на следећи начин: Aкумулисани фонд за superdžekpot и džekpot бит ће обрачунат након закључења 10. редовног кола и распоредит ће се у великом Васкршњем бингу у складу са Правилима ТВ бинга ON LINE.

При обрачуну акумулисаног фонда из члана 1. ове Одлуке прво се издваја износ од 112268,45 КМ. за покриће робних награда чија је спецификација у прилогу ове одлуке.

O реализацији ове одлуке старат ће се трезорска комисија.

Саставни дио ове Одлуке је Табела обрачуна робних награда која се налазе у прилогу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУKA о распореду добитака на „Точку среће“

15. јануар 2010.

У допунској игри на срећу „Точак среће“ се налази 30 поља на „Точку среће“ са сљедећим распоредом добитака:

  • 1 х 3000,00 КМ
  • 2 х 2000,00 КМ
  • 3 х 1500,00 КМ
  • 5 х НЛБ (1000,00 КМ)
  • 6 х 600,00 КМ
  • 10 х 400,00 КМ
  • х JOKER +

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о распореду добитака на „Точку среће“ бр. 1384/09 од 24.04.2009. године.