Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

6. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-4-3-2/17, за сукцесивну набавку термо ролни  , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.