План набавки за 2021. годину.

28. априла 2021.

Управа предузећа је на педесетдругој сједници усвојила План набавки за 2021. годину.

План набавки за 2021 годину.

ПЛАН НАБАВКИ 2020. године

13. фебруара 2020.

Управа предузећа је на педесетдругој сједници усвојила План набавки за 2020. годину.

План набавки за 2020 годину.

Допуна плана.

 

ПЛАН НАБАВКИ 2019. године

4. фебруара 2019.

Управа предузећа је на шеснаестој сједници усвојила План набавки за 2019. годину.

План набавки за 2019.

Допуна плана 1.

Допуна плана 2.

Допуна плана 3.

Допуна плана 4.

Допуна плана 5.

План набавки за 2018.

3. јануара 2018.

Управа Предузећа је на 109. сједници усвојила План јавних набаки за 2018. годину

план набавки

План набавки за 2017.

1. децембра 2016.

Управа Предузећа је на осамдесетпрвој сједници одржаној 01.12.2016. године усвојила План набавки за 2017. годину

 

Управа Предузећа је усвојила три Допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

На 96. сједници одржаној 24.04.2017. ( Допуна I)

На 104. сједници одржаној 20.09.2017. (Допуна II )

На 112. сједници одржаној 25.12.2017. (Допуна III )