Позив за достављање понуда за набавку сукцесивног пружања угоститељских услуга

11. јуна 2021.

Управа Предузећа је на стотинупрвој сједници одржаној дана 04.06.2021. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке за сукцесивно пружање угоститељских услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 08.06.2020. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

 

Позив можете преузети овде

Позив за достављање понуда за набавку сукцесивног пружања правних ( адвокатских ) услуга

7. јуна 2021.

Управа Предузећа је на стотинупрвој сједници одржаној дана 04.06.2021. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке за сукцесивно пружање правних услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку правних услуга, који је 08.06.2020. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

 

Позив можете преузети овде

Позив за достављање понуда за набавку сукцесивног пружања правних услуга

29. маја 2020.

Управа Предузећа је на шездесетдеветој сједници одржаној дана 19.05.2020. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке за сукцесивно пружање правних услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку правних услуга, који је 29.05.2020. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

 

 

Позив можете преузети овде.

Позив за достављање понуда за набавку сукцесивног пружања угоститељских услуга за 2020. годину

21. маја 2020.

Управа Предузећа је на шездесетдеветој сједници одржаној дана 19.05.2020. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке угоститељских услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 21.05.2020. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

 

Позив ѕа достављање понуда

 

Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга

24. априла 2019.

Управа Предузећа је на двадесетседмој сједници одржаној дана 18.04.2019. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке угоститељских услуга, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 23.04.2019. године упућен понуђачима и којег, у складу са члано 7 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

Позив за достављање понуда