Тендерска документација за набавку услуге рекламирање Лутрије РС у кино дворанама

8. децембар 2017.

Управа Предузећа је на стотинудеветој сједници  одржаној 05.12.2017. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламног спота који ће се емитовати прије пројекције филмова и путем ролап-а у предулазу кино дворана, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Сачињена је тендерска документација и 07.12.2017. године упућен је позив понуђачу за достављање понуде и преговарање.

Тендерска документација за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини

8. децембар 2017.

Управа Предузећа је на стотинудеветој сједници  одржаној 05.12.2017. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору,Добоју и Бијељини, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Сачињена је тендерска документација и 06.12.2017. године упућен је позив понуђачу за достављање понуде и преговарање.

Тендерска документациоја за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији

7. децембар 2017.

Управа Предузећа је на стотинудеветој сједници  одржаној 05.12.2017. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

Сачињена је тендерска документација и 06.12.2017. године упућен је позив понуђачу за достављање понуде и преговарање.

Тендерска документација за набавку услуге штампања и испоруке помоћних листића за ТВ Бинго и Лото

4. март 2016.

Управа Предузећа је на педесетпрвој сједници  одржаној 25.02.2016. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева .

Сачињена је тендерска документација и 04.03.2016. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација

Тендерска документација за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ и радио станицама

3. март 2016.

Управа Предузећа је на педесетој сједници  одржаној 15.02.2016. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ и радио станицама .

Сачињена је тендерска документација и 02.03.2016. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација