Закључени уговори у 2022 години.

17. новембар 2022.

Закључени уговори у 2022 години.

Уговори 1. 2022.

Уговори 2. 2022.

Уговори 3. 2022.

Уговори 4. 2022.

Уговори 5. 2022.

Уговори 6. 2022.

Уговори 7. 2022.

Уговори 8. 2022.

Уговори 9. 2022.

Уговори 10. 2022.

Закључени уговори у 2021 години.

28. април 2021.

Закључени уговори у 2021 години.

Уговори 1. 2021.

Уговори 2. 2021.

Уговори 3. 2021.

Уговори 4. 2021.

Уговори 5. 2021.

Уговори 7. 2021.

Уговори 8. 2021.

Уговори 9. 2021.

Уговори 10. 2021.

Уговори 11. 2021.

Уговори 12. 2021.

Закључени уговори у 2020 години.

28. април 2021.

Закључени уговори у 2020 години.

Уговори 1. 2020.

Уговори 2. 2020.

Уговори 3. 2020.

Уговори 4. 2020.

Уговори 5. 2020.

Уговори 6. 2020.

Уговори 7. 2020.

Уговори 8. 2020.

Уговори 9. 2020.

Уговори 10. 2020.

Уговори 11. 2020.

Уговори 12. 2020.

Закључени уговори у 2019 години.

13. фебруар 2020.

Закључени уговори у 2019 години.

Уговори 1. 2019.

Уговори 2. 2019.

Уговори 3. 2019.

Уговори 4. 2019.

Уговори 5. 2019.

Уговори 6. 2019.

Уговори 7. 2019.

Уговори 8. 2019.

Уговори 9. 2019.

Уговори 10. 2019.

Уговори 11. 2019.

Уговори 12. 2019.

Уговор о рекламирању Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у 2018. години

3. јануар 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила је  УГОВОР  са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду