Закључени уговори у 2019 години.

13. фебруара 2020.

Закључени уговори у 2019 години.

Уговори 1. 2019.

Уговори 2. 2019.

Уговори 3. 2019.

Уговори 4. 2019.

Уговори 5. 2019.

Уговори 6. 2019.

Уговори 7. 2019.

Уговори 8. 2019.

Уговори 9. 2019.

Уговори 10. 2019.

Уговори 11. 2019.

Уговори 12. 2019.

Уговор о рекламирању Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у 2018. години

3. јануара 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила је  УГОВОР  са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама током 2018. године

3. јануара 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама у току 2018. године , закључила је  УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о рекламирању Лутрије РС на Алтернативној ТВ током 2018. године

3. јануара 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији у току 2018. године , закључила је УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду.

Уговор о пружању услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама

2. августа 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17 , за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука  за потребе Лутрије РС у дневним новинама , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду