Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама током 2018. године

3. јануара 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама у току 2018. године , закључила је  УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду