17. јануара 2018.

Број: 314-УП/18

Бања Лука, 17.01.2018. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, објављених у дневним новинама дана 31.01.2017. године, Управа предузећа на 113 сједници одржаној дана 17.01.2018. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу  инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001

 

Члан 1.

       Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, број 5695-УП/16 од 01.12.2016. године која су објављена у дневним новинама дана 31.01.2017. године, продужава се до 02.02.2019. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.03.04.2019. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                  Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић