ОДЛУKA о распореду добитака на „Точку среће“

15. јануар 2010.

У допунској игри на срећу „Точак среће“ се налази 30 поља на „Точку среће“ са сљедећим распоредом добитака:

  • 1 х 3000,00 КМ
  • 2 х 2000,00 КМ
  • 3 х 1500,00 КМ
  • 5 х НЛБ (1000,00 КМ)
  • 6 х 600,00 КМ
  • 10 х 400,00 КМ
  • х JOKER +

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о распореду добитака на „Точку среће“ бр. 1384/09 од 24.04.2009. године.