Одлука

9. март 2010.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго ON-LINE“ акумулисанини фонд за superdžekpot и džekpot добитака се распоређује на следећи начин: Aкумулисани фонд за superdžekpot и džekpot бит ће обрачунат након закључења 10. редовног кола и распоредит ће се у великом Васкршњем бингу у складу са Правилима ТВ бинга ON LINE.

При обрачуну акумулисаног фонда из члана 1. ове Одлуке прво се издваја износ од 112268,45 КМ. за покриће робних награда чија је спецификација у прилогу ове одлуке.

O реализацији ове одлуке старат ће се трезорска комисија.

Саставни дио ове Одлуке је Табела обрачуна робних награда која се налазе у прилогу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.