ОДЛУКA о цијени Васкршњег ТВ Бинга ON-LINE

11. март 2010.

Цијена потврде о уплати за Васкршњи Бинго ON-LINE износи 5,00 КМ (пет 00/100 конвертибилних марака).

Пријем уплата за Васкршњи бинго ON-LINE почиње тећи 13.03.2010. године и траје до 09.04.2010. године.

Потврде о уплати носе ознаку једанаестог кола.

Извлачење бројева Васкршњег Бинга ON-LINE обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 09.04.2010. године у редовном термину.