ОДЛУКА о цијени Ђурђевданског кола ТВ Бинга ON-LINE

23. април 2010.

Цијена потврде о уплати за Ђурђевдански Бинго ON-LINE износи 3,00 КМ (три 00/100 конвертибилне мараке).

Цијена опционе игре Бинго лоз износи 1,00КМ (једна 00/100 конвертибилна марка).

Пријем уплата за Ђурђевданско коло почиње тећи 24.04.2010. године и траје до 07.05.2010. године

Потврде о уплати носе ознаку четрнаестог кола.

За добитак Бинго 40 или Бинго 41+ одређује се минималан гарантовани фонд у износу од 10.000,00КМ (десет хиљада конвертибилних марака).

Уколико се након редовног обрачуна фонда за добитак из претходног става утврди да је његов износ мањи од минималног гарантованог фонда, разлика до 10.000,00КМ обезбјеђује се из фонда неисплаћених добитака из претходног периода игара ОN LINE.

За извршење претходних ставова истог члана задужује се трезорска комисија Лутрије РС.

Извлачење бројева Ђурђевданског кола ON-LINE обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 07.05.2010. године у редовном термину.

Одлука ступа на снагу првог дана пријема уплате Ђурђевданског кола ТВ Бинга и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.