ROULETTE

21. мај 2010.

дређује се 01.06.2010. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE” серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, која су објављена у дневном листу Гласа Српске од 08.03.2010. године. Продаја траје до 01.06.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.07.2011. године (укључујући и тај дан).

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневном листу Глас Српске.