Одлука о цијени комбинације у редовним колима Лото 7/39 за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014.године

28. март 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије од 27.03.2014. године (запримљена дана 28.03.2014 године и протоколисана под бројем 1659/14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Привремена Управа предузећа на стотинупедесетшестој сједници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева за вријеме
Васкршњих и Првомајских празника 2014. године

Члан 1.

У игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године током којих ће се додјељивати специјани добици и то:

    -30/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 18.04.2014. године;

 

    -31/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 22.04.2014. године;

 

    -32/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 25.04.2014. године;

 

    -33/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 29.04.2014. године;

 

    -34/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 02.05.2014. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима из члана 1. ове Одлуке како слиједи:
-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ
-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ
-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

Цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 28.03.2014. године до 02.05.2014. године за редовна кола наведена у члану 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Утврђују се специјани добици у редовним колима из члана 1. ове Одлуке, и то до 100 (стотину) специјанлних добитака – новчани добитак у износу од 170,00 КМ што представља противриједност од 100 комбинација Лото 7 од 39 бројева.

Члан 5.

Утврђује се вриједност добитка Пете врсте (тројка) у износу од цијене једне комбинације Лото 7 од 39 бројева (1,70 КМ) и вриједност добитка Четврте врсте (четворка) у износу од цијене десет комбинација Лото 7 од 39 бројева ( 17,00 КМ) у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке.

Члан 6.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке уплате пет или више комбинација стичу право на додјелу ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ БРОЈА одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних новчаних добитака.

Члан 7.

Утврђује се поступак извлачења специјалних добитака који се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло из члана 1. ове Одлуке путем рачунарског програма и по принципу случајног избора, без могућности утицаја људског фактора, тако што се извлачи 100 бројева са 6 цифара који број је означен на потврди о уплати као „Специјални добитак“ из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре 0 (нула) читано с лијева на десно, чиме се утврђује максимално 100 добитних потврда за специјални добитак.

Члан 8.

Утврђени специјални добици из члана 4. ове Одлуке исплаћују се на терет фонда добитака којима је истекао рок за наплату

Члан 9.

Налаже се Сектору за опште правне и кадровске послове да ову Одлуку објави у дневним новинама.

Члан 10.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић