Одлука о начину прерачунавања динарских вриједности за уплату и исплату добитака Лото 7/39 у редовним колима за вријеме васкршњих и Првомајских празника 2014.године

28. март 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије од 27.03.2014.године (наш број протокола 1659/14 од 28.03.2014.године), Привремена Управа Предузећа на стотинупедесетшестој сједници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О начину прерачунавања динарских вриједности за
пријем уплата и исплата добитака у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева
у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године

Члан 1.

Обрачунски курс за цијену једне комбинације у игри на срећу Лото 7 до 39 бројева за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 58,8235 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100 ).
За цијену Лото плус комбинације обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 57,1429 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100).За цијену ЈОКЕР броја обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 57,1429 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100).

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 16.03.2014. године као првог дана почетка уплате за 30/2014 редовно коло.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић