Одлука о продужењу рока уплате 11.кола ТВ Бинго Online i ТВ Бинго Деветке

16. април 2014.

На основу члана 6. став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 6.став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка , привремена Управа Предузећа на стотинупедесетосмој сједници одржаној дана 16.04.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
О продужетку рока уплате једанаестог кола ТВ Бинга ON-LINE и
једанаестог кола ТВ Бинго Деветка

Члан 1.

Продужава се рок уплате за једанаесто коло ТВ Бинга ON-LINE и једанаестог кола ТВ Бинга Деветка до 08.05.2014. године (четвртак).
Извлачење за поменута кола ће се одржати 08.05.2014. године у 17.30 часова.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 18.04.2014. године као првог дана пријема уплате за наведена кола ТВ Бинга из члана 1. ове Одлуке.
Одлука се објављује у дневним новинама Глас Српске.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић