Одлука о промјени термина извлачења 40.кола Лото 7/39

21. мај 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2064/1 од 20.05.2014. године (наш број протокола 2559/14 од дана 20.05.2014. године) , Директор Предузећа, доноси

О Д Л У К У
О промјени термина извлачења 40. кола игре на срећу
Лото 7 од 39 бројева

Члан 1.

Јавно извлачење бројева у 40. колу игре на срећу Лото 7 од 39 бројева одлаже се за један дан тако да ће се умјесто дана 23.05.2014. године одржати дана 24.05.2014. године, у истом термину на ТВ Прва, а због ванредне ситуације на територији Републике Србије усљед наступања елементарне непогоде – поплаве и проглашења три дана жалости Одлуком Владе Републике Србије.

Члан 2.

Пријем уплата за 40. коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева продужава се за један дан, односно траје до 24.05.2014. године, до времена уплате одређене Одлуком Приређивача.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић