Одлука о промјени термина приређивања ТВ Бинга

12. септембар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 6. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON LINE , Управа Предузећа на четвртој сједници одржаној дана 05.09.2014. године доноси

О Д Л У К У
о промјени термина приређивања
игре на срећу ТВ Бинго ON LINE

Члан 1.

ТВ Бинго ON LINE се од 13.09.2014. године, умјесто досадашњег термина и дана приређивања, приређује сваке друге суботе у 20 часова и 10 минута.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић