Одлука о цијени комбинације у игри Лото 7/39

21. октобар 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, и Одлука Државне лутрије Србије број: 5471/2 од 06.10.2011. године ( наш број протокола 4166/11 од 07.10.2011. године ),2894/2 од 27.05.2011. године ( наш број протокола 4611/11 од 09.11.2011. године ) и 5755/2 од 11.11.2009. године ( наш број протокола 4001/09 од 08.12.2009. године ) и Одлуке Привремене Управе Лутрије РС број 4940-УП /14 од 20.10.2014. године, Управа Предузећа на осмој сједници одржаној дана 20.10.2014.године, доноси

О Д Л У К У
о цијени комбинација / учествовања у лутријској игри на срећу Лото 7/39 бројева

Члан 1

Утврђује се цијена комбинација/учествовања у класичној игри на срећу Лото 7/39 бројева:
– основна комбинација Лото 7/39 бројева у износу од 1,00 КМ ( једнаконвертибилнамарка и 00/100 );
– комбинација у додатној игри Лото Плус у износу 0,20 КМ ( нулаконвертибилнихмарака и 20/100 ) ;
– цијена за учествовање у додатној игри Лото Јокер износи 0,40 КМ
( нулаконвертибилнихмарака и 40/100 )

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 15.11.2014. године као првог дана почетка уплате за 91. редовно коло, односно од почетка пријема уплате путем претплате за наведено коло (22.10.2014) и објавиће се у дневним новинама „ Глас Српске“.

Члан 3

Доношењем ове Одлуке престајe да важи Одлука број : 1614-01/13 од дана 02.04.2013. године.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић