Одлука о фиксним добицима у игри Бинго Лоз

7. новембар 2014.

На основу члана 44. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 43. Алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа предузећа на деветој сједници одржаној дана 31.10.2014. године, доноси

О Д Л У К У
о фиксним добицима у опционој игри
Бинго лоз

Члан 1

Износи фиксних добитака у игри Бинго лоз утврђује се у износу од:
-добитак 1 (јединица) 1,00 КМ
-добитак 2 (двојка) 3,00 КМ
-добитак 3 (тројка) 30,00 КМ
-добитак 4 (четворка) 300,00 КМ
-добитак 5 (петица) 1000,00 КМ

Члан 2

Гарантовани износ фонда за добитке са 6 (шест) погодака износи 5.000,00КМ (пет хиљада марака 00/100).

Члан 3

Одлука се примјењује од дана почетка уплате за коло у коме је цијена игре Бинго лоз 0,50КМ.

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић