ОДЛУК о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

20. новембар 2014.

О Д Л У К У

о приређивању ванредног кола ТВ Бинга

„Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године

 

Члан 1

Овом Одлуком се одређује коло ТВ Бинга од 06.01.2015. године као ванредно коло под називом „Велики Божићни ТВ Бинго“  2015. године.

 

Члан 2

Пријем уплате за „Велики Божићни ТВ Бинго“  почиње  01.12.2014. године и траје до 06.01.2015. године.

За вријеме уплате  „Великог Божићњег ТВ Бинга“  уплата  за редовна кола тече паралелно.

Од 22.12.2014. године тече уплата само за Божићно коло.

Не приређује се редовно коло од 03.01.2015. године.

Потврда о уплати носи ознаку првог ванредног кола.

 

Члан 3

Извлачење бројева „Великог Божићњег ТВ Бинга“   обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у  дана 06.01.2015. године.

 

Члан 4

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од  првог дана пријема уплате „Великог Божићњег ТВ Бинга“ и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

 

Доставити:

–          сектору маркетинга и комерцијале

–          финансијско – рачуноводственом сектору

–          сектору правних и кадровских послова

–          сектору информационих и комуникационих технологија

–          ц/о

 

                                                                                                                Предсједник Управе

                                                                                                                  Рајко Радовановић